ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Derék-, váll- és lapockafájdalom kezelése

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Ennek szükségességét a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) írja elő.

Adatkezelő: Tasnád Ádám E.V. – Steel Csontdaráló
Székhelye: 1039 Budapest, Béke utca 12.
Kezelő címe: Steel Csontdaráló, 1039 Budapest, Czetz János utca 86.

Elérhetőségei:
E-mail cím: info@fajdalommentes.hu
Telefonszám: +36 30 324-3495
Adószáma: 68670081-1-41

Az adatkezelés célja:
Elektronikus úton történő kommunikáció kezelő-kezelt relációban, stb.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének, megsemmisítésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, illetve a kezelés befejezését követő 3 éven (3×365 nap) túl.

Következő személyes adatait kezelem az alábbi célból:
E-mail cím, telefonszám: kezelőn kívüli kommunikáció könnyebbé tétele.
Megjegyzés: a kezelés tervének kialakításában van szerepe.
A feltüntetett adatok kizárólag a kezelés és a fájdalom megszüntetésének célját szolgálják, harmadik kézbe nem kerülnek!
A adatkezeléssel kapcsolatos jogaidnak ismertetése:
– Kérelmezheted az adatkezelőtől a Rád vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
– tiltakozhatsz az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
– a hozzájárulásodnak bármely időpontban történő visszavonásához.
A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudod kezdeményezni:
Személyesen: Steel Csontdaráló, 1039 Budapest, Czetz János utca 86.
E-mailben: info@fajdalommentes.hu
Telefonon, sms-ben: +36 30 324-3495
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az az Infotv. 5. § (1) bekezdése.